Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Obradowali członkowie kapituły

Przedstawiciele klubów sportowych, instytucji, organizacji, a także Rady Powiatu Starogardzkiego spotkali się na posiedzeniu kapituły Nagrody Starosty „Kociewski Gryf” w kategorii sportowej. Wyniki ich pracy na razie owiane są tajemnicą.

Członkowie kapituły oddawali swoje głosy na sportowca, trenera i imprezę sportową ubiegłego roku.

Podczas uroczystej gali wręczenia Nagrody Starosty „Kociewski Gryf” poznamy nazwiska najlepszych sportowców, trenerów oraz dowiemy się jaka impreza sportowa w 2022 roku okazała się strzałem w dziesiątkę. Zanim to jednak nastąpi swoje obrady miała specjalna kapituła złożona z działaczy i osób związanych ze sportem z terenu powiatu starogardzkiego. Członkowie podczas głosowania wybierali spośród 31 sportowców, 17 trenerów oraz 20 imprez sportowych. Co ważne, głosowanie było tajne. Po zakończonych obradach wszystkie głosy zostały zliczone, a wynik głosowania pozostanie niejawny aż do chwili jego ogłoszenia podczas dorocznej uroczystości.

Przy okazji przypominamy, że do 20 lutego można również zgłaszać  kandydatury w dwóch dziedzinach: Kultura i Organizacja Pozarządowa. Szczegóły znajdują się tutaj: https://powiatstarogard.pl/do-20-lutego-zglos-kandydata/