Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego


tel. 58 767 35 70

Przyjmuje klientów w czwartek w godzinach od 8.00 do 14.00.

 

Zakres działań: uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną w formie wpisu do rejestru zabytków oraz w odniesieniu do obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.