Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Kolejny krok do ważnych inwestycji

Za nami spotkanie partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego (w skrócie MOF) z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Jest to początek rozmów na temat przygotowywanej strategii ZIT, czyli dokumentu stanowiącego punkt wyjścia do wdrożenia mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Spotkanie partnerów MOF z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze obszary procesu przygotowywania dokumentu, m. in.: zakres wymogów oraz zaleceń dla Strategii ZIT, analizę potrzeb rozwojowych oraz rolę partnerstwa w toku opracowywania i wdrażania dokumentu, a także przeanalizowano i poddano dyskusji zgłoszone przez MOF przedsięwzięcia rozwojowe z zakresu efektywności energetycznej, adaptacji do zmian klimatu, ochrony bioróżnorodności biologicznej, mobilności miejskiej, wsparcia integracji społeczno-gospodarczej oraz zdrowia.

Było to pierwsze, z cyklu negocjacyjnych spotkań Urzędu Marszałkowskiego z partnerami MOF. Kolejne wyznaczono na lipiec br. Do tego czasu partnerzy MOF zobowiązani są do przedstawienia wstępnej wersji Strategii ZIT.

Przypomnijmy, że partnerami w MOF są: – Starogard Gdański, – Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo oraz Powiat.

O wcześniejszym spotkaniu w ramach MOF przeczytasz tutaj: https://powiatstarogard.pl/sciezki-rowerowe-i-wymiana-autobusow/