Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Kadeci złożyli ślubowanie

60 uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu w obecności rodziców, dziadków, przyjaciół, ale także zaproszonych gości – władz Powiatu Starogardzkiego, samorządowców, przedstawicieli wojska, policji oraz straży pożarnej, złożyło uroczyste ślubowanie.

Kadeci złożyli uroczyste ślubowanie.

To ważny dzień w życiu każdego ucznia, który uczęszcza do klasy o profilu wojskowym. Z zachowaniem ceremoniału wojskowego odbyło się uroczyste ślubowanie. Młodzież ślubowała m.in. wierność zasadom,

Nauka w klasach o profilu wojskowym przez najbliższe lata będzie kształtowała w uczniach ich charakter, będą zgłębiać tajniki służby, a także umacniać w sobie postawy patriotyczne i szacunek do munduru. O tym mówił m.in. dyrektor szkoły Tomasz Piechowski, a także wicestarosta Patryk Gabriel, który w imieniu Zarządu Powiatu złożył uczniom serdeczne gratulacje. W uroczystości wzięła również udział Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek Zarządu Powiatu oraz Marek Gabriel, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

– To, że nosicie na sobie mundury, zobowiązuje – podkreślił wicestarosta Patryk Gabriel. – Jako organ prowadzący, czyli Powiat Starogardzki, jesteśmy z Was bardzo dumni. Te słowa kieruję nie tylko do Was, ale również do Waszych rodziców. Noszenie munduru jest wielkim przywilejem i zaszczytem. Jest też ogromnym zobowiązaniem. Każdy kadet, ale też każdy uczeń naszych szkół, może chodzić z podniesioną głową. To zobowiązanie nakłada na Was szczególne obowiązki – żeby być dobrą uczennicą, dobrym uczniem, dobrą Polką i Polakiem, Europejką i Europejczykiem, ale też synem, bratem, córką, sąsiadem. Jest cały komplet codziennych obowiązków, z których nie zwalnia Was to, że jesteście w szczególnej edukacyjnej roli nosząc ten mundur. Mówię to z dumą. Pamiętajcie, że mundur nie jest przeciwko nikomu, wojsko nie jest przeciwko nikomu, bowiem wojsko ma takie zadania, które na co dzień, w pokoju, pomagają społeczeństwu.

Wicestarosta podziękował ze świetną pracę, jaką z młodzieżą wykonuje płk Wiesław Rutkowski. Podziękowania zostały również skierowane do grona pedagogicznego.

Uczniowie, którzy wybrali naukę w klasie o profilu wojskowym, nabywają umiejętności dotyczące m.in. musztry, szkolenia strzeleckiego, technik samoobrony, ceremoniału wojskowego. Technikum przygotowuje uczniów do pracy w wojsku oraz innych formacjach mundurowych.

Uroczystość ślubowania zakończyła się defiladą, podczas której kadeci zaprezentowali nabyte dotychczas umiejętności. W drugiej części wydarzenia przygotowanego przez społeczność szkolną odbył się apel z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie poprzez inscenizację, przeplataną występem chóru, opowiedzieli historię naszego kraju.