Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Instalacje fotowoltaiczne na 10 obiektach

Dobra wiadomość dotycząca kolejnej inwestycji związanej z ekologią. Zakończyliśmy prace dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych.

Inwestycję z ramienia Powiatu nadzorował Karol Boniec, a wykonawcą była firma Intek-Tech.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach 8 szkół należących do Powiatu Starogardzkiego oraz na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i budynku Starostwa Powiatowego. Wśród placówek, które będą mogły korzystać z nowoczesnej technologii, znalazły się:

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Starogardzie Gd.,
  • I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.,
  • II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gd.,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd.,
  • Technikum w Owidzu,
  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie,
  • Kociewskie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gd.,
  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie

Na czym polegają prace? Najpierw firma Intek-Tech, zwycięzca przetargu, wykonała dokumentację projektową, następnie dostarczyła, a na koniec zamontowała instalację fotowoltaiczną. Sumaryczną moc wszystkich instalacji wchodzących w skład projektu szacuje się na ok. 340 kWp, a moce indywidualnych instalacji wahają się pomiędzy 14 kWp a 49 kWp. Wszystkie zostały zaprojektowane w formule tzw. mikroinstalacji, czyli poniżej 50kWp, a zatem niewymagających pozwolenia na budowę. Liczba projektowanych w projekcie kompletów paneli fotowoltaicznych waha się pomiędzy 33 szt. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie, a 124szt. w obiektach starogardzkich:  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, II Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Ekonomicznych. Szacowany całkowity roczny uzysk energetyczny generowany w projekcie to prawie 320 000 kWh. Gdybyśmy mieli tę wartość sobie zobrazować, to taki uzysk wystarczyłby na 80 domów jednorodzinnych!

– Bardzo cieszymy się, że właśnie zaczynamy kolejną inwestycję, której realizacja wpłynie na nasze środowisko – podkreśla wicestarosta Patryk Gabriel. – Staramy się, aby takich rozwiązań w powiecie starogardzkim było jak najwięcej, stąd wcześniej przykładowo wykonaliśmy termomodernizację obiektów należących do Powiatu, zamontowaliśmy pompy ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku, czy też realizowaliśmy projekt wyspy energetycznej w Skórczu. Chcemy w ten sposób zachęcić też inne samorządy oraz instytucje do wzmożonych działań na rzecz klimatu.

Warto dodać, że szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 607 ton równoważnika CO2, czyli tyle, ile CO2 rocznie pochłania w Polsce 135ha lasów. Efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym  PM10 wyniesie 1 tony/rok.

Niezmiernie się z tego cieszę, bo jest to kolejny etap – przyznaje starosta Kazimierz Chyła. – Inwestujemy już od dłuższego czasu w ekologiczne rozwiązania, czy to fotowoltaikę, czy też w pompy ciepła. Staramy się, aby koszty eksploatacji naszych obiektów były coraz niższe. Te projekty przyczynią się do tego, że przez wiele lat będziemy beneficjentami tych inwestycji, a jest to niezwykle ważne w dobie rosnących cen energii elektrycznej.

Z ramienia Powiatu Starogardzkiego inwestycję nadzorował Karol Boniec z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich oraz Beata Gradowska, naczelnik tego Wydziału. Całkowity koszt przedsięwzięcia to nieco ponad 2 mln zł. Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.