Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Dzień otwarty – Pomorskie bez smogu

Zapraszamy na „Dzień otwarty – Pomorskie bez smogu”, który odbędzie się w środę, 3 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim (sala 201, piętro II).

Wydarzenie skierowane jest do mieszkańców powiatu zobligowanych uchwałami antysmogowymi do wymiany urządzeń grzewczych i ma na celu umożliwienie mieszkańcom spotkania z ekspertami i doradcami energetycznymi oraz pracownikami instytucji oferujących wsparcie finansowe konieczne do realizacji inwestycji.

Pod koniec 2020 r. Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął dla terenu województwa pomorskiego tzw. uchwały antysmogowe. Zgodnie z ich postanowieniami dzień 1 września 2024 roku jest terminem wskazanym dla wymiany urządzeń grzewczych pozaklasowych, czyli takich które nie spełniają wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012, czyli normy z 2012 roku. Kolejne terminy wynikające z uchwał antysmogowych to 1 września 2026 r. dla wymiany urządzeń grzewczych klasy 3 i 4 oraz 1 lipca 2035 r. dla urządzeń grzewczych klasy 5 wg ww. normy.