Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zmiany w PCPR

W wyniku przeprowadzonego naboru Zarząd Powiatu Starogardzkiego z dniem 1 lutego 2023 roku powierzył stanowisko dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim Pani Urszuli Ossowskiej. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy dyrektor PCPR Pan Bartosz Szadokierski pozostaje w strukturach placówki.