Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zmiany klimatu i mobilność miejska

Za nami już kilka spotkań samorządów, które deklarują chęć działania na rzecz mieszkańców w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pojawiły się już pierwsze pomysły, które mają szanse na realizację.

Sejmik Województwa Pomorskiego przyjął Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Co to oznacza dla nas? Dokument ten wyznacza Obszary Strategicznej Interwencji, do których należy 9 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, w tym Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego (w skrócie MOF). Określone w Strategii MOF-y tworzą listę potencjalnych obszarów do objęcia mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Na pierwszym spotkaniu dyskusja dotyczyła głównie funkcjonowania MOF i mechanizmu ZIT w kolejnej perspektywie finansowej. Podczas rozmowy z przedstawicielami samorządów: Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo oraz Powiatu Starogardzkiego, była mowa m.in. o podjęciu współpracy w ramach mechanizmu ZIT, wstępnej formule organizacyjno-prawnej współpracy w ramach mechanizmu ZIT, strategii ponadlokalnej, która jest wymagana jako podstawa prawna dla uruchomienia współpracy w ramach ZIT, zagadnieniach tematycznych, które uznawane są za priorytetowe pola współpracy w ramach mechanizmu ZIT.

Na kolejnym spotkaniu do samorządów dołączyła również Gmina Zblewo. Wówczas rozpoczęły się przygotowania do kolejnych projektów, gdzie stawką jest kilkadziesiąt milionów złotych! Omówione zostały cele, wśród których są przykładowo inwestycje związane z efektywnością energetyczną, adaptacją do zmian klimatu, czy z mobilnością miejską.

Sporo ustaleń przyniosło kolejne spotkanie. Tym razem była mowa o przygotowaniu szczegółowego harmonogramu działań. Samorządy coraz śmielej mówią o zadaniach, które w ramach ZIT chciałyby realizować. Niebawem mają się zacząć prace związane z opracowaniem dokumentu, który dotyczyć będzie strategii rozwoju starogardzkiego MOF. Z kolei wśród wymienianych inwestycji i przedsięwzięć pojawiają się takie jak: instalacje fotowoltaiczne, wymiana źródeł ogrzewania, budowa ścieżek rowerowych, budowa kanalizacji, modernizacja oświetlenia, czy też modernizacja starogardzkiego szpitala.