Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Złote Czepki wręczone

Są najbliżej pacjenta. Pielęgnują go, podają leki, służą radą i dobrym słowem. Pielęgniarki i położne, bo o nich mowa, swoje święto obchodzą 8 i 12 maja. Najbardziej zasłużone otrzymały nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla pielęgniarek i położnych

Podczas uroczystości nagrody i wyróżnienia wręczali: starosta Kazimierz Chyła, członek Zarządu Powiatu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Ewa Bogdańska-Bóll oraz Wioleta Pawłowska, naczelna pielęgniarka Kociewskiego Centrum Zdrowia.

Złote czepki to nagrody przyznawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu pielęgniarskiego oraz upowszechnianie etyki zawodowej. Wzorowe wykonywanie obowiązków, integrowanie środowiska zawodowego, działalność publiczną i angażowanie się w działalność społeczną podkreślającą rolę pielęgniarki i położnej to kryteria, jakie brano pod uwagę przyznając czepki. Złoty czepek to wyjątkowa nagroda, którą można otrzymać tylko raz w życiu zawodowym. Praca pielęgniarki to wiele wyrzeczeń, to dostosowanie życia całej rodziny do zmiennego trybu pracy. Odpowiedzialność, którą ponoszą osoby pracujące w tym wymagającym zawodzie, nieustannie wzrasta. Otrzymały je osoby, które angażują się w działania dodatkowe, wykraczające poza obowiązki.

Z kolei dyplom uznania to wyróżnienie wręczane za wzorową pracę w ochronie zdrowia. Jest przyznawane pielęgniarkom i położnym, które szczególnie dbają o godność zawodu, z pasją dla dobra chorych i cierpiących go wykonują, mają szczególne osiągnięcia zawodowe, ustawicznie podnoszą kwalifikacje zawodowe oraz wykazują się zaangażowaniem i otwartością na nowe wyzwania. To pierwszy etap nagród w tych grupach zawodowych.

Złoty Czepek przyznano: Lubomirze Kwidzyńskiej, Marzenie Szandrach, Annie Piechowskiej. Dyplomem Uznania wyróżniono: Iwonę Wesołowską, Mirellę Kamm, Katarzynę Spica, Reginę Klawiter, Beatę Sokun, Annę Marciniak, Mirosławę Urban oraz Wioletę Kamińską.

Nagrodzonym i wyróżnionym paniom serdecznie gratulujemy.