Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Złote Czepki dla pielęgniarek i położnych

Złote Czepki, które są wręczane przy okazji Międzynarodowego Dnia Położnej i Pielęgniarki, to nagrody przyznawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu pielęgniarskiego oraz upowszechnianie etyki zawodowej. W tym roku otrzymały je osoby, które swoją pracą zasługują na wyjątkowe wyróżnienie.

Złoty Czepek to wyjątkowa nagroda, którą można otrzymać tylko raz w życiu zawodowym.

Wzorowe wykonywanie obowiązków, integrowanie środowiska zawodowego, działalność publiczną i angażowanie się w działalność społeczną podkreślającą rolę pielęgniarki i położnej to kryteria, jakie brano pod uwagę przyznając czepki. Złoty Czepek to wyjątkowa nagroda, którą można otrzymać tylko raz w życiu zawodowym. Z kolei dyplom uznania to wyróżnienie wręczane za wzorową pracę w ochronie zdrowia.

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień odbyła się w Starostwie Powiatowym, podczas której uhonorowano pracę pielęgniarek i położnych pracujących w Kociewskim Centrum Zdrowia.

W tym roku nagrodę Złoty Czepek otrzymały: Izabela Gapska – kierownik Planowanej Izby Przyjęć i Biura Obsługi Pacjenta, Wioleta Pawłowska – naczelna pielęgniarka, Anna Plucińska – blok operacyjny, Danuta Kamińska – ortopedia, Małgorzata Blok – pediatria

Natomiast dyplomem uznania wyróżniono: Justynę Pyszkę – okulistyka, Barbarę Wasiliszyn – Szpitalny Oddział Ratunkowy, Katarzynę Brzoskowską – oddział wewnętrzny, Ewę Szydzikowską – oddział ortopedii, Patrycję Rulińską – oddział neurologii, Anitę Żuk – oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, Joannę Necel – oddział okulistyki oraz Justynę Piekarczyk – oddział kardiologii.

W uroczystości zorganizowanej przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku udział wzięli: starosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, wicestarosta Witold Sykutera, etatowy członek Zarządu Lucyna Herold, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Ewa Bogdańska-Bóll, prezes Kociewskiego Centrum Zdrowia Adam Magiełka oraz naczelny lekarz szpitala Robert Wierzba, a także kierownicy oddziałów, oddziałowe, pielęgniarki i położne.

Nagrodzonym i wyróżnionym Paniom serdecznie gratulujemy, a wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym dziękujemy za to, że jesteście. Dziękujemy za Waszą pracę.