Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zgłoś swoje uwagi do uchwały antysmogowej!

Zachęcamy mieszkańców powiatu starogardzkiego do wzięcia udziału w opracowaniu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie wprowadzenia w obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Chodzi o tzw. uchwałę antysmogową dla Pomorza.

Grafika dekoracyjna osoba w kitlu i maseczce, trzymająca dokumenty na tle kominów, dymu i mapy świata

Uwagi i wnioski można składać od 24 października do 29 listopada 2019 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.eu, ustnie do protokołu lub pisemnie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Środowiska i Rolnictwa

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

W ramach konsultacji społecznych odbędą się spotkania:

  • w Gdańsku dnia 12 listopada o godz. 12.00 w sali „Niebo Polskie” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Augustyńskiego 1
  • w Słupsku dnia 14 listopada o godz. 11.00 w sali Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13
  • w Kościerzynie dnia 22 listopada o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego, ul. 3 Maja 9a.