Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zespół Kontroli Wewnętrznej


ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański

Zakres działań: przeprowadzanie kontroli w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Starogardzkiego. Kontrola może być prowadzona jako:

 • kontrola kompleksowa – obejmującej całokształt zagadnień kontrolowanego podmiotu;
 • kontrola problemowa – obejmującej określone zagadnienie, wycinek działalności podmiotu kontrolowanego;
 • kontrola doraźna – przeprowadzona poza rocznym planem kontroli;
 • kontrola sprawdzająca – obejmująca swym zakresem wykonanie wcześniejszych zaleceń pokontrolnych.

Celem kontroli jest sprawdzenie w szczególności:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem.

Zakres kontroli dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem zasobami.