Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu według rejestracji

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg informuje, iż  zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt IOW73/20 z dnia 01.12.2020 r. organem właściwym do przyjęcia zawiadomienia o zbyciu pojazdu jest organ, w którym pojazd został zarejestrowany i gdzie znajdują się akta tego pojazdu.

W związku z powyższym od 15.02.2021r. Wydział będzie przyjmował zawiadomienia o zbyciu pojazdów, dla których nasze Starostwo jest organem ostatniej rejestracji. Niewłaściwie skierowane zawiadomienia o zbyciu zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  – Kodeks postępowania administracyjnego zostaną przekazane do organów właściwych do rozpatrzenia zawiadomień.

Informację o terminach i sposobach złożenia zawiadomienia znajdą Państwo tutaj: https://tiny.pl/rpdln