Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Zakład Diagnostyki Obrazowej już otwarty

To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, którzy wymagają szczegółowych badań. W ramach wielkiego projektu realizowanego przez Powiat Starogardzki w Kociewskim Centrum Zdrowia powstał nowoczesny i w pełni wyposażony Zakład Diagnostyki Obrazowej.

– Zakład Diagnostyki Obrazowej to miejsce, które jest efektem kilkuletniej pracy dużego zespołu ze Starostwa Powiatowego, czyli osób, które napisały i przygotowały projekt, oraz użytkownika, czyli Kociewskiego Centrum Zdrowia – wyjaśnia wicestarosta Patryk Gabriel.

Otwarcie Zakładu poprzedziły wielomiesięczne prace. Przypomnijmy. 28 czerwca 2019 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Starogardzkim a zwycięzcą przetargu firmą Alteris S.A. z Katowic na dostawę i montaż wyposażenia. Nowy Zakład wyposażony został kompleksowo w sprzęt marki GE Healthcare, w skład którego weszły: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, zestaw do cyfrowej radiografii oraz ultrasonograf. Całkowita wartość umowy wyniosła ponad 8,7 mln złotych, z czego 6,1 mln złotych to sam sprzęt.

– Dzisiejszy dzień zapisze się w historii Kociewskiego Centrum Zdrowia, ponieważ w szpitalu powstał nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej z czterema pracowniami: rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, RTG oraz USG – podkreśla Beata Gradowska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskiej Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gd.  

Zgodnie z zakresem robót stworzony został od podstaw praktycznie nowy zakład, ponieważ oprócz dostawy wysokospecjalistycznych urządzeń, gruntownej przebudowy wymagały pomieszczenia. Wzmocniono m.in. stropy części pomieszczeń, w ścianach zainstalowano płyty ołowiane chroniące przed nadmiernym promieniowaniem rentgenowskim, a na potrzeby rezonansu magnetycznego zbudowano tzw. klatkę Faradaya służącą do odizolowania systemu rezonansu od wpływu czynników zewnętrznych. Roboty budowlane przystosowujące pomieszczenia do instalacji w nich tak skomplikowanych urządzeń pochłonęły ponad 2,5 mln zł z ogólnej sumy kosztów.

– Zbudowany został również zespół lekarzy, techników i wykwalifikowanych pielęgniarek i ten zespół będzie wykonywał badania zlecone przez personel szpitalny – wyjaśnia Robert Wierzba, naczelny lekarz Kociewskiego Centrum Zdrowia. – Dodatkową wartością jest możliwość kontaktu i pełnej współpracy lekarzy klinicystów z lekarzami diagnozującymi pacjentów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

Wielki projekt realizowany w szpitalu to jedno z priorytetowych zadań władz Powiatu Starogardzkiego. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 60 mln zł.

Starosta Kazimierz Chyła stojący za mównicą
Zdrowie to nasz priorytet
Kazimierz Chyła, starosta starogardzki

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest jednym z naszych priorytetów. Bardzo się cieszę, że otwieramy nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz że jako Powiat Starogardzki realizujemy tak ważną i potrzebną inwestycję w Kociewskim Centrum Zdrowia. Jest to ogromna inwestycja w skali całego kraju, a jeśli chodzi o przedsięwzięcia realizowane przez samorządy powiatowe, to najprawdopodobniej największa w Polsce.

Wicestarosta Patryk Gabriel w czasie wypowiedzi
Nowoczesny Zakład od podstaw
Patryk Gabriel, wicestarosta starogardzki

– To jeden z elementów wielkiego projektu, który obejmuje nowoczesny, stworzony od podstaw Zakład Diagnostyki Obrazowej. Takiego Zakładu do tej pory w Kociewskim Centrum Zdrowia nie było. Jest to nasz własny Zakład, zupełnie niezależny od zewnętrznego dostawcy. Wielki projekt obejmuje też budowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni, modernizację pięciu oddziałów, a także miejsce na poradnie i rehabilitację.