Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Współpraca z dwiema uczelniami

Wraz z początkiem nowego roku wyraźnie zacieśnia się współpraca władz Powiatu Starogardzkiego z dwiema uczelniami. Pozwoli to na jeszcze ciekawszą ofertę adresowaną do mieszkańców naszego regionu.

Podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami Powiatu – Patrykiem Gabrielem i Wioletą Strzemkowską-Konkolewską – a władzami starogardzkiej uczelni.

Nie po raz pierwszy informujemy o wspólnych działaniach Powiatu Starogardzkiego i Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, tym razem jednak chodzi o podpisane właśnie w ramach Rady Interesariuszy porozumienie o współpracy. Porozumienie to zakłada udział we wspólnych programach badawczych, współpracę przy organizacji tematycznych konferencji i seminariów naukowych, publikację opracowań i analiz w materiałach pokonferencyjnych, współpracę przy tworzeniu programów nauczania, nowych kierunków studiów i specjalności oraz przedmiotów fakultatywnych w ramach kierunku studiów, wymianę doświadczeń poprzez wspólne spotkania w ramach Rady Interesariuszy, inicjowanie działań prowadzących do zorganizowania i przeprowadzania zawodowych praktyk studenckich dla studentów, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Porozumienie z ramienia PSW podpisał prorektor Jakub Kufel, a Powiat reprezentował wicestarosta Patryk Gabriel wraz z członkiem Zarządu Wioletą Strzemkowską-Konkolewską. Strony podpisały również porozumienie w sprawie przyjęcia studentów PSW na praktykę. Dotyczy to studiów na poziomie I oraz II stopnia. To nie koniec dobrych wiadomości dla studentów. Podobne porozumienia zostały zawarte pomiędzy uczelnią a Kociewskim Centrum Zdrowia Stosowne umowy podpisał prezes Adam Magiełka.

Starosta Kazimierz Chyła wraz z prezesem KCZ Adamem Magiełką wziął udział w spotkaniu z prorektor Katarzyną Strzałą-Osuch.

Pomyślne wieści dotyczą również osób, które zastanawiają się nad nauką w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie. Dr Katarzyna Strzała-Osuch, prorektor ds. rozwoju i współpracy tej uczelni, na spotkaniu ze starostą Kazimierzem Chyłą oraz prezesem KCZ Adamem Magiełką rozmawiała o możliwościach zacieśnienia współpracy. Na spotkaniu, które odbyło się w dość niecodziennej scenerii, bo w gościnnych murach Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gd., była głównie mowa o kształceniu pielęgniarek i ratowników medycznych. Przypomnijmy, że uczelnia w Kwidzynie oferuje naukę na studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych, ratownictwo medyczne, położnictwo oraz na studiach magisterskich.