Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wspólne cele – wspólne działanie

Pamiętacie jak informowaliśmy o Miejskim Obszarze Funkcjonalnym, w ramach którego w ubiegłych latach udało nam się wykonać termomodernizację 10 obiektów użyteczności publicznej? Wówczas wartość umowy wynosiła prawie 20 mln zł. Właśnie pojawiła się realna szansa na dodatkowe pieniądze.

Spotkanie z przedstawicielami Gmin prowadził wicestarosta Patryk Gabriel.

Wspólnie z Gminą Miejską Starogard Gdański, Gminą Starogard Gdański, Gminą Bobowo, a od niedawna też Gminą Zblewo przygotowujemy się do kolejnych projektów, gdzie stawką jest kilkadziesiąt milionów złotych! Odbyło się właśnie spotkanie, podczas którego zrobiliśmy krok naprzód. W rozmowach wziął udział wiceprezydent Starogardu Tadeusz Błędzki, wójt Gminy Starogard Magdalena Forc-Cherek, sekretarz Gminy Zblewo Daniel Szpręga, a także władze Powiatu – wicestarosta Patryk Gabriel, członek Zarządu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska. Od merytorycznej strony za to przedsięwzięcie odpowiada Karolina Wysocka oraz naczelnik Beata Gradowska z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich.

W projekt zaangażowane są samorządy.

Na ostatnim spotkaniu, na którym zabrakło wójta Gminy Bobowo Sylwestra Patrzykąta, ale który na bieżąco bierze udział w pracach nad projektem, omówiliśmy cele, wśród których są przykładowo inwestycje związane z efektywnością energetyczną, adaptacją do zmian klimatu, czy z mobilnością miejską. Innym celem są kwestie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka, a także transport. Obecnie na terenie Pomorza utworzyło się 9 obszarów, wśród których jest tzw. MOF Starogardu Gdańskiego. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w skrócie ZIT) do pozyskania są pieniądze, dzięki którym na terenie wymienionych Gmin oraz Powiatu będą możliwe ważne przedsięwzięcia. Ważnym czynnikiem w momencie przyznawania środków jest liczba ludności. Nasz ZIT jest jednym z liczniejszych, jeśli chodzi o mieszkańców, a to z kolei jest dobrą wiadomością w kontekście pieniędzy.

Jest to początkowa faza projektu.

Na razie cały projekt jest w fazie początkowej, ale będziemy o nim na bieżąco informować. Jest to kolejny przykład działania, w którym razem możemy więcej.