Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Wracają 30-dniowe terminy

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-21 (§ 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 111).

Tym samym od 1 lipca 2023r. wracają 30-dniowe terminy na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej.

            Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, który sprawdzi go z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej przed dniem 1 lipca 2023 r. (np. w połowie czerwca) będzie zobowiązany zarejestrować ten pojazd w terminie 60 dni od dnia jego sprowadzenia. Natomiast w przypadku pojazdu sprawdzonego z państwa UE po 1 lipca 2023 r.  termin na zarejestrowanie pojazdu wyniesie 30 dni.

Odpowiednio właściciel zarejestrowanego pojazdu, który dokona nabycia lub zbycia tego pojazdu przed dniem 1 lipca 2023r. (np. w połowie czerwca), będzie miał 60 dni na wypełnienie obowiązku zawiadomienie o tym fakcie starosty. W przypadku kupna bądź sprzedaży pojazdu po 1 lipca 2023r. termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia wyniesie  30 dni.

Nie wykonanie przez właściciela obowiązku zgłoszenia zbycia, nabycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP lub rejestracji pojazdu sprowadzonego do Polski z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w określonym terminie, spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości od 200 do 1000 zł.