Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

#WielkiProjekt: Pierwsze zabiegi jeszcze w styczniu

Przed nami pierwsze operacje, które będą wykonywane w nowoczesnych warunkach. Wszystko za sprawą właśnie otwartego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. To zasadnicza część #WielkiegoProjektu realizowanego przez Powiat Starogardzki w Kociewskim Centrum Zdrowia.

Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Anna Plucińska, kierownik bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni,, Maciej Manikowski, dyrektor ds. ekonomicznych KCZ, Andrzej Małkowski, przewodniczący Rady Nadzorczej KCZ, Beata Gradowska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego, Patryk Gabriel, wicestarosta starogardzki, Ryszard Świlski, senator RP, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Kazimierz Chyła, starosta starogardzki, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, etatowy członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego, Adam Magiełka, prezes Zarządu KCZ, Robert Wierzba, naczelny lekarz KCZ, Michał Owczarczak, dyrektor ds. jakości i rozwoju KCZ

Data 21 stycznia 2022 roku wyraźnie zapisze się na kartach historii Powiatu Starogardzkiego, ale również i Kociewskiego Centrum Zdrowia. Tego bowiem dnia symbolicznie oddano do użytku budynek nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. W uroczystości wzięły udział władze Powiatu, zarząd Kociewskiego Centrum Zdrowia, a także senator RP Ryszard Świlski oraz marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. W drugiej części spotkania – już w szerszym gronie, bowiem z udziałem m.in. samorządowców, wykonawców, personelu medycznego – przedstawiona została droga, jaką należało przejść, aby móc cieszyć się z realizacji przedsięwzięcia.

Inwestycja ta to zasadnicza część zadania określonego mianem wielkiego projektu, na który – oprócz budowy bloku – składa się również przebudowa i rozbudowa szpitalnych oddziałów, powstanie zakładu diagnostyki obrazowej, czy też inwestycje pozwalające na zabezpieczenie placówki w gazy medyczne, gwarantujące bezpieczeństwo energetyczne czy przeciwpożarowe.

Historia dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy bowiem świadkami największej inwestycji w dziejach starogardzkiego szpitala. Dzięki tej inwestycji społeczność regionu wzbogaca się o nowoczesny, dobrze przygotowany do ochrony zdrowia obiekt. Wyposażony zgodnie ze światowymi standardami blok operacyjny oraz centralna sterylizatornia budują poczucie bezpieczeństwa – podkreśla starosta Kazimierz Chyła. – Dzisiejszy dzień wieńczy wysiłek wielu osób, które swoją ciężką pracą, konsekwencją, wytrwałością, profesjonalizmem, ale też z uporem i z pełnym przekonaniem, przyczyniły się do tego, że lekarze, pielęgniarki, cały personel medyczny może korzystać z efektów ich pracy. Chcę podziękować oraz złożyć szczere gratulacje wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia, którego efekty za moment poznamy lepiej. Gdybym powiedział, że było łatwo, to skłamałbym. Bo łatwo z pewnością nie było. I nie boję się tego przyznać. Jednakże udowodniliśmy, że razem jesteśmy w stanie stawić czoła rozmaitym przeciwnościom. W drużynie siła – mówię to zupełnie szczerze i na pewno nie na wyrost.

Z radością przybyliśmy na dzisiejszą uroczystość – przyznał marszałek Mieczysław Struk. – To jest niezwykle ważne przedsięwzięcie i to nie tylko dla powiatu starogardzkiego liczącego blisko 130 tysięcy mieszkańców, ale dla całego Kociewia i województwa. Jest niewiele powiatów w naszym województwie, a nawet szerzej – powiatów w Polsce, które decydują się z takim rozmachem realizować inwestycję na miarę XXI wieku. Tutaj realizowane jest przedsięwzięcie niemal od momentu, kiedy szpitalowi groziła upadłość. Zobowiązania, jakie obciążały placówkę, nie rokowały nadziei. Jednak kolejne Rady Powiatu Starogardzkiego, kolejne Zarządy Powiatu decydowały się na rozwój szpitala. Serdecznie gratuluję.

Podczas uroczystości nie zabrakło momentów wzruszeń, ale też podziękowań. Takie słowa przekazał prezes Kociewskiego Centrum Zdrowia. – Rozmach tego przedsięwzięcia jest ogromnyzauważył Adam Magiełka, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację wielkiego projektu. – Jesteśmy częścią historii.

Podczas uroczystości o ludziach projektu mówił wicestarosta Patryk Gabriel. – To drużyna realizuje tego rodzaju zadania – przyznał Patryk Gabriel. – Chciałbym użyć analogii sportowej. Przede mną, jak w każdym porządnym klubie sportowym, są prezesi, którzy analizują jaki jest budżet, jak wygląda struktura, jakie transfery są możliwe. Jednak, aby sięgać po puchary, niezbędna jest praca całego sztabu, ludzi, którzy pracują w cieniu tych, którzy wychodzą w świetle reflektorów, aby reprezentować barwy swojego klubu, czy też powiatu, jak w naszym wypadku. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować, stawiając się trochę w roli trenera, wszystkim za realizację wielkiego projektu. To oczywiście nie koniec, ale milowy kamień w jego realizacji, jednak do mety mamy jeszcze kawałek.

Władze Powiatu na ręce marszałka Mieczysława Struka i Agnieszki Kapały-Sokalskiej, członkini Zarządu Województwa, przekazały Medal Starosty Starogardzkiego. To wyjątkowe wyróżnienie zostało przyznane za wsparcie przy realizacji wielkiego projektu. W gronie wyróżnionych osób znalazł się także senator Ryszard Świlski, który na początku realizacji przedsięwzięcia – jeszcze jako wicemarszałek województwa – współpracował z władzami Powiatu.  

Czasem ktoś mówi, że co to za praca – zaczął nieco przewrotnie Ryszard Świlski. – Weźmiesz długopis, podpiszesz umowę, marszałek da pieniądze, jakaś enigmatyczna Unia Europejska… Przecież nie trzeba brać za to odpowiedzialności, bo samo się zrobi. Dzisiaj pokazaliście Państwo, że samo się nie zrobi! Ktoś musi podjąć decyzję, ktoś musi wziąć na swoje barki ogromną odpowiedzialność i ja gratuluję tej odwagi i tego, co zrobiliście. Trzeba to podkreślić, że tym, który podejmuje decyzje, jest samorząd – gminny, powiatowy, czy wojewódzki. Mam nadzieję, że nikt nam tego nigdy nie zabierze.

Przypomnijmy. 12 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa na budowę bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią i zagospodarowaniem terenu. Obecnie jesteśmy w przede dniu pierwszych zabiegów, które odbywać się będą w budynku bloku operacyjnego.

– W ramach tej umowy zbudowaliśmy zupełnie od podstaw blok operacyjny – wyjaśniła Beata Gradowska, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. – Budynek, który stanął w bliskim sąsiedztwie głównego budynku szpitala, składa się z 3 kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej prawie 3000 metrów kwadratowych. Na bloku operacyjnym znajdują się 3 nowoczesne sale. Inwestycja ta, wraz z wyposażeniem, kosztowała ponad 36 mln zł.

Warto podkreślić, że jedna z sal dedykowana jest operacjom ortopedycznym i posiada  własny magazyn implantów. Pozostałe sale zamiennie wykorzystywane będą w różnych specjalnościach, a w szczególności o charakterze chirurgicznym, ortopedycznym, ginekologicznym, kardiologicznym oraz neurologicznym. Wszystkie 3 sale operacyjne wyposażone są w specjalistyczny sprzęt medyczny: stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczne oraz kolumny anestezjologiczne. Ogólna wartość wyposażenia jednej sali operacyjnej to koszt ok. 700 tys. złotych. Wartość wyposażenia bloku i centralnej sterylizatorni wyniosła finalnie ponad 8 mln zł

W ramach inwestycji w pełni wyposażyliśmy sale operacyjne w wysokospecjalistyczne urządzenia, by zapewnić leczenie pacjentów urządzeniami z najwyższej półki. Sama wartość narzędzi chirurgicznych, wykorzystywanych podczas operacji, wynosi ponad 800 tys. zł – podkreśliła Jagoda Chylicka z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich.

Centralna sterylizatornia, która również znajduje się w budynku bloku, odpowiada za dezynfekcję i sterylizację materiałów oraz narzędzi. Wyposażona została m.in. w myjnię do narzędzi, sterylizatory parowe. Wszystko po to, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zarówno personelowi, jak i pacjentom Kociewskiego Centrum Zdrowia.

_________________________________________________________________

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”.