Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Uwolnić potencjał

Pod takim tytułem odbywała się konferencja dotycząca poprawy systemu opieki zastępczej dla dzieci oraz alternatywnej opieki rodzinnej. O tych ważnych zagadnieniach mówili fachowcy, m.in. z Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz z Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.  

W konferencji dotyczącej systemu opieki zastępczej wzięła udział wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska oraz poseł Patryk Gabriel.

Podczas konferencji była mowa o łódzkich doświadczeniach w poszukiwaniu rodzin dla dzieci z Polski i Ukrainy, o opiece zastępczej w kontekście przebytej drogi i perspektyw na przyszłość. Program spotkania zakładał również warsztaty praktyczne, podczas których wypracowane zostały wnioski, a także dyskusję panelową z udziałem Karoliny Bąkowskiej, prezeski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie, Edyty Wojtasińskiej, związanej ze Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego Jedno Serce oraz Aleksandry Sikorskiej, psycholożki w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.

Podczas konferencji uczestnicy zastanawiali się m.in. nad odpowiedziami na pytania: – „Z czego wynika niedobór kandydatów na rodziców zastępczych?” oraz „Co jest potrzebne do promowania i rozwijania rodzicielstwa zastępczego?”. Uczestnicy forum spotkali się w Warszawie nieprzypadkowo właśnie 20 listopada, bo tego dnia obchodzimy bowiem Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. W konferencji brała udział wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, a także poseł Patrayk Gabriel.

Warto wiedzieć, jak wyglądają dane. Jeśli chodzi o rok 2022, to 505 dzieci w wieku 4-6 lat przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poniżej 1. roku życia takich dzieci było 166, od 1. do 3. roku życia – 302, a od 7. do 10. roku życia – 960. Liczba nowych form rodzinnej pieczy zastępczej powstałych w 2022 roku to 2095 rodzin zastępczych niezawodowych, 189 rodzin zastępczych zawodowych, 81 rodzinnych domów dziecka.

W konferencji dotyczącej systemu opieki zastępczej wzięła udział wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska oraz poseł Patryk Gabriel.