Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Uczniowie mogą wziąć udział w szkoleniach

Uczniowie czterech szkół prowadzonych przez Powiat Starogardzki mogą wziąć udział w darmowych kursach, stażach, praktykach oraz skorzystać z doradztwa zawodowego. Termin zgłoszeń mija 15 lutego br.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Informacje o projekcie:

  1. Projekt „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” jest realizowany przez Powiat Starogardzki
    z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej).
  2. Termin realizacji projektu: 01.10.2016 – 31.10.2020.
  3. Biuro Projektu: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd., ul. Kościuszki 17, 83–200 Starogard Gdański, pok. 310, tel. 58 767 35 79.