Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Trwa rekrutacja do Hufca Pracy

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż prowadzi nabór młodzieży na II semestr  roku szkoleniowego 2018/2019 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII). 

W trakcie nauki odbywa się przyuczenie  do konkretnych zawodów. Istnieje możliwość zdobycia poszukiwanego, dobrze płatnego zawodu. Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych oraz w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijania swoich zainteresowań w ramach świetlicy środowiskowej i na zajęciach kółek zainteresowań. Do dyspozycji uczestników hufca jest doradca  zawodowy. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub AbsolwentaPo ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Oś. 60-lecia ONP 14  w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45