Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Trwa rekrutacja do hufca pracy

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2019/2020 do szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII ), (dot. także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej, niemających 15 lat). Wszystkim zainteresowanym  proponujemy przyuczenie  do konkretnych zawodów.

grafika dekoracyjna młoda kobieta w okularach ochronnych korzystająca z ukośnicy

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczestnicy hufca  objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego. W hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60 – lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45