Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Trwa nabór do hufca

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2020/2021 do:

  • szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy (kl. VII, VIII), dotyczy także osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej niemających 15 lat. 
Grafika dekoracyjna zdjęcie osób biorących udział w zajęciach typu warsztaty i napis rekrutacja 2020

Wszystkim zainteresowanym Hufiec  proponuje przyuczenie  do konkretnych zawodów. Uczestnicy Hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych. Ponadto uczestnicy Hufca objęci będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. W Hufcu działa Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta. Po ukończeniu szkoły istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Dokumenty należy składać oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Osiedle 60 – lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , codziennie w godz. 7.45 – 15.45

Grafika dekoracyjna zawierająca zdjęcie młodego mężczyzny w czasie wizyty w salonie fryzjerskim i napis "Zostań specjalistą"