Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Trwa kolejny kurs dla pielęgniarek

Trwa kolejny kurs dla kadry Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w trakcie realizacji. 17 lutego 2022 r. Fundacja Szpitala św. Jana podpisała umowę z firmą ProCogita Szkolenia Joanna Rydz z Wrocławia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy.

Zajęcia odbywają się w formie e-learningu.

20 pielęgniarek i położnych ze szpitala zostanie wyposażonych w profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne do prowadzenia edukacji terapeutycznej mającej na celu poprawę jakości życia osoby chorej na cukrzycę.

Obecnie odbywają się zajęcia teoretyczne, które prowadzone są przez wykładowcę w formie
e-learningu. Zajęcia praktyczne będą realizowane w placówkach stażowych dobranych zgodnie
z planem nauczania, w których możliwe będzie zdobywanie umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych świadczeń zdrowotnych.

Jest to kolejny kurs w ramach zadania pn. Instrument Elastyczności, za które odpowiada Fundacja Szpitala św. Jana będąca Partnerem Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.