Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Szkolenia dla kadry medycznej

Jednym z elementów wielkiego projektu modernizacji Kociewskiego Centrum Zdrowia jest cykl szkoleń adresowanych do kadry medycznej. Dotyczą one wykorzystania nowych technologii medycznych w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” to nie tylko realizacja robót budowlanych i tworzenie nowej infrastruktury technicznej. Na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług medycznych świadczonych w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. składa się również zadanie o nazwie instrument elastyczności, które polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla kadry medycznej KCZ Sp. z o.o. Za realizację tego zadania odpowiada Fundacja Szpitala Św. Jana, która jest Partnerem Projektu. Głównym celem zadania jest podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie wykorzystania nowych technologii medycznych w walce z chorobami cywilizacyjnymi.

8 lipca 2021 r. Fundacja Szpitala Św. Jana zawarła dwie umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z firmą Kora Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Pierwszy kurs to kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo diabetologiczne”, w ramach którego cztery panie pielęgniarki zostaną przygotowane do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną. Drugi kurs to kurs specjalistyczny „Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym”, w ramach którego dziesięć położnych zostanie przygotowanych do sprawowania opieki nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.

Obecnie w ramach obu kursów realizowane są zajęcia teoretyczne, które obywają się w formie e-learningu. Już wkrótce rozpoczną się również zajęcia praktyczne.

Projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.