Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Sugestie i wnioski do naszych projektów

Za nami kolejne spotkanie dotyczące prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego (w skrócie MOF) na lata 2021 – 2027. Tym razem swoje sugestie do zaproponowanych przez nas inwestycji przekazali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

Odbyło się kolejne, niezwykle istotne spotkanie dotyczące MOF.

Od dłuższego czasu zajmujemy się wyborem najważniejszych – z punktu widzenia jednostek – zadań, które w nowej perspektywie finansowej mogłyby być realizowane ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Przypomnijmy, że do tej pory wyodrębnionych zostało 7 najważniejszych obszarów, które są zgodne z celami Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, czyli: – efektywność energetyczną, – mobilność miejską, – adaptację do zmian klimatu, – infrastrukturę zdrowotną, – bioróżnorodność, – ochronę przyrody, – wsparcie integracji społeczno-gospodarczej imigrantów. Wśród projektów znajdują się takie, które dotyczą m.in. termomodernizacji oraz podniesienia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wymiany ulicznych opraw oświetleniowych na energooszczędne, budowy dróg rowerowych o charakterze transportowym, wymiany taboru komunikacyjnego do przewozów o charakterze użyteczności publicznej na zero-/niskoemisyjny, uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, działania w zakresie bioróżnorodność doliny rzeki Wierzycy – etap II, kolejnych inwestycji w Kociewskim Centrum Zdrowia. działań skierowane bezpośrednio do imigrantów, które umożliwią podniesienie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych i społecznych, co przede wszystkim wpłynie na adaptację do nowej sytuacji w nowym miejscu zamieszkania.

Poczyniony został kolejny krok w pracach nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Starogardu Gdańskiego na lata 2021 – 2027. W poniedziałek, 4 lipca odbyły się kolejne konsultacje, tym razem z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, którzy przedstawili swoje spostrzeżenia oraz wskazówki dotyczące tworzonego dokumentu. 

Przypomnijmy, że partnerami w MOF są: – Starogard Gdański, – Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo oraz Powiat Starogardzki, który pełni funkcję lidera. Zarząd Województwa Pomorskiego pełni z kolei funkcję Instytucji Zarządzającej FEP 21-27 w zakresie wyboru ostatecznych projektów finansowanych w ramach ZIT.