Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Stypendia dla „Zdolnych z Pomorza”

Zapraszamy uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki” do zapoznania się z regulaminem stypendialnym oraz do składania wniosków.

Stypendia na realizację celów edukacyjnych stanowią jedną z form wsparcia dla uczniów. Wniosek należy złożyć do dnia 1 lutego 2019 r. w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Hallera 34 w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego.

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani do uczestnictwa w programie „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”.

logotyp projektu Zdolni z Pomorza

Z ważnych kwestii regulaminowych należy przede wszystkim zapamiętać, że tegorocznym kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie niepełnosprawność.

Stypendia przyznawać będzie Komisja stypendialna, która określi szczegółowe kryteria ich przyznawania i wysokość. Stypendia przyznane zostaną po ocenie formalnej wniosków, w terminie nie późniejszym niż 1 marca 2019 r.