Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Stypendia dla Zdolnych z Pomorza

Zapraszamy uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki” do zapoznania się z regulaminem stypendialnym oraz do składania wniosków.

Stypendia na realizację celów edukacyjnych stanowią jedną z form wsparcia dla uczniów. Wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Hallera 34 w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego lub w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17.

Z ważnych kwestii regulaminowych należy przede wszystkim zapamiętać, że tegorocznym kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, Posiadanie Karty Dużej Rodziny, a także frekwencja na zajęciach projektowych.

Stypendia przyznawać będzie Komisja stypendialna, która zweryfikuje szczegółowe kryteria ich przyznawania i określi wysokość.