Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Stypendia dla „Zdolnych z Pomorza”

Zapraszamy uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki” do zapoznania się z regulaminem stypendialnym oraz do składania wniosków. Stypendia na realizację celów edukacyjnych stanowią jedną z form wsparcia dla uczniów. Wniosek należy złożyć do dnia 25 czerwca 2021 r. w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego tj. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Starogardzie Gdańskim, ul. Hallera 34 lub do Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17.

Głównym celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych. Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać uczniowie, którzy zgodnie z ustalonymi zasadami zostali zakwalifikowani do udziału w programie „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki”.

Z ważnych kwestii regulaminowych należy przede wszystkim zapamiętać, że kryterium do zróżnicowania wysokości stypendium będzie niepełnosprawność oraz frekwencja na zajęciach projektowych.

Stypendia przyznawać będzie Komisja stypendialna, która określi szczegółowe kryteria ich przyznawania i wysokość.