Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Stawiają na rozwój

Z ogromną przyjemnością, ale też i z satysfakcją władze Powiatu Starogardzkiego przyglądają się poczynaniom Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Jedyna uczelnia wyższa w naszym powiecie ma wyjątkowo ambitne plany, o czym była mowa podczas spotkania Rady Interesariuszy #PSW.

Podczas spotkania nie zabrakło części warsztatowej.

To już kolejne tego rodzaju spotkanie przedstawicieli samorządów, pracodawców, instytucji z władzami uczelni. Tym razem rektor PSW dr Przemysław Ruchlewski już na samym początku przyznał, że dobrych wieści jest kilka. Dziekan dr Monika Popow podsumowała rok akademicki 2022/23, a także opowiedziała o planach. Możemy zdradzić, że złożone zostały wnioski na otwarcie nowych kierunków kształcenia, w zamyśle jest także powstanie filii uczelni. Nie zabrakło też części warsztatowej, którą poprowadziła dr Magdalena Czubak-Koch. Uczestnicy spotkania, wśród których była wicestarosta Wioleta Strzemkowska-Konkolewska i poseł Patryk Gabriel dyskutowali o kompetencjach przyszłości i potrzebach lokalnego rynku pracy.

W Pomorskiej Szkole Wyższej odbyło się posiedzenie Rady Interesariuszy, czyli przedstawicieli m.in. samorządów, przedsiębiorców, instytucji oraz władz uczelni.