Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rozpoczynamy przebudowę ul. Lubichowskiej

W związku z rozpoczęciem inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy ul. Lubichowskiej od 8 maja (poniedziałek) br. wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Zamknięta zostanie ul. Lubichowska na odcinku od ronda Łupaszki do skrzyżowania z Al. Niepodległości w Starogardzie Gdańskim.

Obowiązujący objazd w związku z zamknięciem ul. Lubichowskiej.

Przypomnijmy, zakres robót obejmuje m.in.: odtworzenie trasy i punków wysokościowych, rozbiórki, regulacje urządzeń podziemnych, roboty ziemne, roboty budowlane obejmujące elementy tj. jezdnia, zatoki autobusowe i postojowe, ciągi piesze, kanalizacja deszczowa, przebudowa sieci elektroenergetycznej, gazowej, teletechnicznej i istniejącego oświetlenia, oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowanie zieleni na przebudowywanym odcinku.

Cała inwestycja dotyczy przebudowy dwóch dróg w części. Poza przebudową ul. Lubichowskiej projekt obejmuje również rozbudowę pasa drogi powiatowej nr 2706G w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy chodnika w miejscowości Krąg, gdzie prace rozpoczęły się w marcu br.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ponad 11 mln złotych. Umowę na realizację zadania podpisano 8 lutego 2023 r. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego.

Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu starogardzkiego”, współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład.