Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rejestracja pojazdów nowych oraz sprowadzanych z zagranicy

Starosta Starogardzki informuje, że istnieje możliwość dostarczania dokumentów poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu  Pojazd i Kierowca (ESP PiK) opracowaną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można drogą elektroniczną załatwić:

– rejestrację pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy

PROCEDURA

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej należy dołączyć:

– wymagane przepisami zeskanowane dokumenty

(Karta informacyjna REJESTRACJA NOWYCH POJAZDÓW: http://bip.powiatstarogard.pl/e,pobierz,get.html?id=29851 oraz w załącznikach poniżej)

(Karta informacyjna – REJESTRACJA POJAZDÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY: http://bip.powiatstarogard.pl/e,pobierz,get.html?id=29850 oraz w załącznikach poniżej) 

– w składanych dokumentach prosimy o podanie nr telefonu i adresu  e-mailowego właściciela pojazdu celem ustalenia opłat komunikacyjnych  i umówienia wizyty

Po otrzymaniu pozytywnie zweryfikowanego wniosku, właściciel pojazdu będzie wezwany, do przekazania do tut. urzędu w wyznaczonym terminie oryginałów wymaganych dokumentów oraz potwierdzenia elektronicznego dokonania przelewu wymaganych opłat.  W czasie przygotowywania dokumentów przez urzędnika klient oczekuje w miejscu wyznaczonym przez pracownika starostwa. Klient w czasie jednej krótkiej wizyty odbiera pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną.  
 
W przypadku negatywnie zweryfikowanego wniosku nieodpowiadającego wzorowi i wymaganiom lub niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów, właściciel pojazdu zostanie poinformowany o konieczności dokonania uzupełnienia dokumentów drogą elektroniczną.