Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rejestracja pojazdów nowych i sprowadzanych z zagranicy oraz wydanie prawa jazdy przez Internet

Starosta Starogardzki informuje, że istnieje możliwość dostarczania dokumentów poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Systemu  Pojazd i Kierowca (ESP PiK) opracowaną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl, można drogą elektroniczną załatwić następujące sprawy:

rejestracja pojazdów nowych oraz sprowadzonych z zagranicy – https://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/rejestracja-pojazdow-nowych-oraz-sprowadzanych-z-zagranicy.html

 wydanie prawa jazdy – https://powiatstarogard.pl/pl/page/mg/aktualnosci/wydanie-prawa-jazdy.html

Opis związany z usługą można znaleźć na stroniehttps://www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Wypełniony formularz wniosku elektronicznego opatruje się:

  1. podpisem stanowiącym podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska osoby wnioskującej oraz jej adres zamieszkania, potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, albo
  2. bezpiecznym podpisem elektronicznym

Ponadto informujemy, że nastąpiła zmiana przepisów w sprawie obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych z krajów UE oraz zgłaszania nabyć czy sprzedaży pojazdów zarejestrowanych na terenie Polski.

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020r., poz. 568, art. 31i) znalazły się zapisy wydłużające termin na dokonanie rejestracji pojazdów sprowadzonych z krajów z UE, zgłoszenia sprzedaży czy zgłoszenia nabycia pojazdu zarejestrowanych na terenie Polski.

Nowy termin na dokonanie tych czynności to 180 dni, a nie 30 jak dotychczas.