Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Rada gospodarcza przy staroście zaczęła pracę

Starosta Kazimierz Chyła powołał Powiatową Radę Gospodarczą Powiatu Starogardzkiego przy Staroście Starogardzkim. Do głównych zadań Rady, w której zasiadają lokalni przedsiębiorcy, należeć będzie wsparcie działań starosty poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów, w kształtowaniu polityki gospodarczej.

Rada gospodarcza i reprezentacja zarządu powiatu zdjęcie grupowe na tle ścianki reklamowej powiatu

– Bardzo się cieszę, że mogliśmy powołać taką Radę, bo chcemy korzystać z doświadczenia przedsiębiorców – podkreśla starosta Kazimierz Chyła. – Chciałbym, aby rada była organem doradczym. Do zadań Rady w szczególności należeć będzie kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu Starogardzkiego, jako regionu o wysokim potencjale gospodarczym, odpowiedniego miejsca do lokowania biznesu, a także wspieranie procesu pozyskiwania inwestorów.

Rada Gospodarcza ma sprawować funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym Powiatu Starogardzkiego. Wśród jej zadań jest  wsparcie działań starosty poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów, mając na względzie zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej Powiatu Starogardzkiego, a także rozwoju przedsiębiorczości na jego obszarze. Rada ma reprezentować  lokalne środowiska przedsiębiorców. W swojej działalności Rada zajmować ma się również upowszechnianiem zasad kultury otwartości w biznesie na rzecz wprowadzania i doskonalenia rozwiązań innowacyjnych. Zależy mi także na tym, aby Rada była uprawniona do wyrażania opinii, ale też podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań, które wpłyną na rozwój gospodarki Powiatu Starogardzkiego.

Reprezentacja zarządu Powiatu Kazimierz Chyła, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Patryk Gabriel siedząca przy stole

Członkami Rady zostali: Leszek Burczyk, właściciel Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa, Grzegorz Chudzik, właściciel firmy Gregor Trans, Zbigniew Ciecholewski, prezes Zarządu „Ciecholewski Wentylacje”, Krzysztof Czapiewski, właściciel firmy Tele-sat, Marek Podolski, prezes zarządu Paktainer, Elżbieta Rembiasz, właściciel firmy Restal, Tadeusz Rocławski, właściciel „Rokmedu”, Zenon Sobiecki, właściciel firmy Graso, Mirosław Stosik, właściciel firmy AB Uni Serwis, Tadeusz Włodarczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Iglotex, Zbigniew Świadek, starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Andrzej Małkowski, skarbnik Powiatu Starogardzkiego.

Starosta Kazimierz Chyła przekazuje dokument powołania do Rady

Na pierwszym posiedzeniu wręczone zostały nominacje, omówiono podstawowe zadania Rady, ale najwięcej uwagi poświęcono wydarzeniom, które rozegrały się w Skórczu w nocy z 26 na 27 maja. Mowa o ogromnym pożarze, który strawił halę produkcyjną Iglotexu i z dnia na dzień 700 osób zostało pozbawionych swojego miejsca pracy. Wsparcie właścicielom firmy okazali członkowie Rady, którzy zadeklarowali konkretną pomoc – od transportu, po użyczenie pomieszczeń biurowych, czy magazynowych.