Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM S.A.


83-200 Starogard Gdański,

Pelplińska 21

tel: (58) 56 240 31

fax: (58) 56 222 51

Strona internetowa: http://website.pks-starogard.pl/

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A. jest:

 • handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych
 • handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 • handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 • transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
 • działalność usługowa związana z wyżywieniem
 • pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • reklama
 • wynajem i dzierżawa
 • działalność organizatorów turystyki
 • pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Władze Spółki:

Andrzej Pograniczny – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

Jacek Baczewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Marchlewicz

Agnieszka Czech

Andrzej Stosik

Martyna Gila

Struktura własnościowa:

85% akcji posiada Powiat Starogardzki, 15 % akcji należy do pracowników Spółki.