Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Przebudujemy drogę do Pączewa

14 grudnia br. w Starostwie Powiatowym podpisane zostały dwie umowy, które dotyczą przebudowy drogi powiatowej Pączewo – Czarnylas – Wielki Bukowiec. Planowane zakończenie prac to początek 2024 roku. Wartość inwestycji to prawie 5 mln zł.

14 grudnia podpisane zostały dwie umowy dotyczące przebudowy drogi Pączewo – Czarnylas – Wielki Bukowiec.

W ramach tego przedsięwzięcia zawarta została umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Panem Dariuszem Jastrzębskim z firmy Inwest-Drog. Wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi zajmie się z kolei Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Umowy z ramienia władz Powiatu podpisali: starosta Kazimierz Chyła i wicestarosta Patryk Gabriel.

Celem projektu jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w powiecie starogardzkim poprzez przebudowę drogi powiatowej łączącej się z dwiema drogami wojewódzkimi nr 214 i nr 222. Droga jest na terenie, w którym funkcjonowały zlikwidowane już Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Wolentalu.  Inwestycja przebiega przez trzy miejscowości: Pączewo, Czarnylas oraz Wielki Bukowiec. Obniżą się także koszty utrzymania drogi, ponieważ nie będzie ona wymagała ciągłej renowacji. Ponadto poprawi się estetyka tej części powiatu.

Projekt zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 2719G na odcinku od miejscowości Pączewo przez Czarnylas do miejscowości Wielki Bukowiec. W ramach inwestycji powstanie dokumentacja projektowa. Zakres planowanych robót przewiduje przebudowę nawierzchni bitumicznej o długości ok. 5,11 km, budowę chodników o długości ok. 0,75 km oraz utwardzenie pobocza kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Na odcinku przebudowywanej drogi zostanie również wybudowane wyniesione przejście dla pieszych z odpowiednimi doświetlaczami, powstaną perony przystankowe dla mieszkańców, którzy korzystają z transportu publicznego oraz nowe oznakowanie poziome.

Planowane zakończenie inwestycji ma nastąpić do 18 stycznia 2024 roku. Wartość przedsięwzięcia to 4 845 748,31 zł. Zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2719G Pączewo – Czarnylas – Wielki Bukowiec” jest realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycję z ramienia Powiatu nadzoruje Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, a prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg.