Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Projekt „Zdalna szkoła”

Pasek zawierający logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Unia Europejska Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego i flagę Polski

Miło nam poinformować, że Powiat Starogardzki został beneficjentem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupione wyposażenie w postaci 33 sztuk laptopów rozdysponowane zostało proporcjonalnie wśród Dyrektorów szkół powiatowych. 

Przeznaczeniem komputerów jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb nauczycieli i uczniów związanych z zapewnieniem sprawnego nauczania w trybie on-line. Pandemia COVID-19 i toważyszące jej zagrożenie wymusiło poszukiwania nowych, bezpiecznych form nauczania. Nauka zdalna okazała się najlepszą z nich i wierzymy, że nowe komputery znacząco wspomogą ten proces. 

Dofinansowanie: 99445,50zł

Wszystkie laptopy gotowe do pracy, wyposażone w odpowiednie parametry techniczne i oprogramowanie zostały już przekazane, a szczegółowy podział wygląda następująco:

Hanna Gałązka –Janas, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim

– 4 sztuki

Wiesława Górska, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim

– 5 sztuk

Tadeusz Burczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

– 5 sztuk

Marzena Waśkowska, Dyrektor Technikum im. Gen. Józefa Hallera w Owidzu               

– 5 sztuk

Maria Kłos, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

– 1 sztuka

Alicja Radlińska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie

– 3 sztuki

Ireneusz Osowicki, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim

– 7 sztuk

Tomasz Piechowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu

– 2 sztuki

Małgorzata Suchocka, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie

– 1 sztuka