Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Prawie 20,5 mln euro dla naszego powiatu

12 maja 2023 r. odbyło się oficjalne przekazanie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego o alokacji środków na realizację instrumentu ZIT dla poszczególnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (w skrócie MOF). Uchwała dedykowana dla MOF Starogard Gdański opiewa na kwotę prawie 20,5 mln euro.

12 maja 2023 r. odbyło się oficjalne przekazanie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego o alokacji środków na realizację instrumentu ZIT dla poszczególnych MOF.

Mechanizm ZIT będzie wdrażany zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w takich obszarach, jak wsparcie migrantów, jak i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w zakresie kompleksowej termomodernizacji, przystosowania się do zmian klimatu, różnorodności biologicznej, mobilności miejskiej, infrastruktury społecznej czy infrastruktury zdrowia. ZIT to również narzędzie partnerskiej współpracy wielu podmiotów, czyli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych czy pracodawców.

Aktualnie MOF Starogardu Gdańskiego jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT. Przed nami zostały konsultacje społeczne oraz złożenie dokumentów do oceny oddziaływania na środowisko. Następnie Strategia ZIT zostanie przekazana do Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Po otrzymaniu oficjalnej akceptacji treści dokumentu, rozpocznie się realizacja poszczególnych projektów.

Planowane do realizacji zadania:

Powiat Starogardzki:

 1. Poprawa dostępności do usług ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym opieki jednego dnia, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kociewskim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim – Powiat Starogardzki
 2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów od drogi powiatowej nr 2411G do miejscowości Koteże
 3. Poprawa jakości powietrza i stanu środowiska poprzez wymianę taboru komunikacyjnego na zeroemisyjny
 4. Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim
 5. Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Starogardzie Gdańskim

Gmina Miejska Starogard Gdański:

 1. Bioróżnorodność doliny rzeki Wierzycy – etap II
 2. Zintegrowana budowa kanalizacji deszczowej  ze zbiornikami retencyjnymi
 3. Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne
 4. Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim

Gmina Starogard Gdański:

 1. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych Kokoszkowy – Siwiałka i Jabłowo – Dąbrówka
 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją i usprawnieniem źródeł ciepła i energii na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Bobowo:

 1. Budowa drogi rowerowej na odcinku Bobowo – Jabłówko
 2. Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Wysokiej
 3. Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Grabowie
 4. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobowie
 5. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bobowie pod adresem ul. Gdańska 17
 6. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bobowie pod adresem ul. Gdańska 19

Gmina Zblewo:

 1. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenach zalewowych w Zblewie
 2. Budowa drogi na odcinku od DK22 wzdłuż DW214 do Dworca PKP w Zblewie
 3. Termomodernizacja OSP w Zblewie

O możliwości realizacji poszczególnych projektów ostatecznie decyduje Instytucja Zarządzająca programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.