Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Praca nad projektami wre

Za nami kolejne spotkanie przedstawicieli jednostek tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Starogardu Gdańskiego. Tym razem doszło do omówienia działań w ramach wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


W ramach MOF współpracuje ze sobą 5 samorządów, które mają szanse pozyskać ponad 80 mln zł

Obecnie zespół, na który składa się: Starogard Gdański, Gmina Starogard Gdański, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo oraz Powiat Starogardzki, pracuje nad trzecim etapem opracowania Strategii ZIT, która jest niezbędna w celu uruchomienia instrumentu i ubiegania się o środki finansowane na realizację niezbędnych, zintegrowanych projektów na terenie MOF.

Podczas spotkania omówiono wstępną listę projektów, których realizacja jest konieczna z punktu widzenia wszystkich samorządów tworzących MOF. Zakres tematyczny projektów będzie obejmował 5 obszarów:  efektywność energetyczną, mobilność miejską, adaptację do zmian klimatu, infrastrukturę zdrowotną, bioróżnorodność i ochronę przyrody.

W ramach powyższych obszarów MOF zaproponuje wspólne do realizacji, zintegrowane projekty, które będą podlegać pod akceptację Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędowi Marszałkowskiemu.

Miejski Obszar Funkcjonalny to formuła współpracy 5 samorządów. To formuła, dzięki której będziemy mieli szansę pozyskać dla naszych mieszkańców grubo ponad 80 milionów złotych. Będziemy chcieli wesprzeć zadania dotyczące kwestii efektywności energetycznej, zdrowia, retencji wody czy ścieżek rowerowych. Bez wsparcia środków z Unii Europejskiej te projekty nie będą miały szansy na realizację – wyjaśnia wicestarosta Patryk Gabriel.

Każda jednostka zaproponowała wstępne projekty, które przewiduje do realizacji w ramach obszarów. Następnie pojedyncze projekty z danego obszaru tematycznego zostaną skonsolidowane do jednego dużego projektu.