Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Powiat świętuje 20-leci

W środę, 11 grudnia świętowaliśmy niezwykły jubileusz – 20-lecia Powiatu Starogardzkiego. Była to wyjątkowa okazja do podsumowań, wspomnień i gratulacji.

Starosta wręczający listy gratulacyjne radnym

Jubileuszowe święto miało charakter uroczystej gali, na której obecni byli: senator Ryszard Świlski, poseł Sławomir Neumann, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Rafał Neumann, radni Powiatu Starogardzkiego i członkowie Zarządu Powiatu wszystkich kadencji, prezydent, burmistrzowie, wójtowie z terenu powiatu, kierownicy służb, inspekcji i straży, a także naczelnicy i pracownicy wydziałów oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Uroczystość została podzielona na trzy części. W pierwszej kolejności okolicznościowe przemówienia wygłosili: starosta starogardzki Kazimierz Chyła i przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Brzoskowski.

– Jedno możemy chyba stwierdzić: dwuetapowa reforma samorządowa, ta z 1990 r., jak i ta z 1998 r., jest najbardziej udaną reformą w historii III RP. Wyzwoliła ona drzemiącą w społeczeństwie chęć działania dziesiątków tysięcy Polek i Polaków na rzecz lokalnych społeczności. Poczuliśmy się dzięki temu gospodarzami naszych małych ojczyzn budując wspólnie naszą wielką Ojczyznę Polskę. My najlepiej wiemy tu, na dole, jakie są najpilniejsze lokalne potrzeby i potrafimy je w sposób najtańszy i racjonalny zaspakajać. Staliśmy się społeczeństwem obywatelskim – podkreślił starosta Kazimierz Chyła.

– Wszystko zaczęło się 11 października 1998 roku, gdy w wyborach do Rady Powiatu Starogardzkiego wybrano 45 radnych, reprezentujących 13  gmin, wchodzących w skład utworzonego od 1 stycznia 1999 roku powiatu starogardzkiego – przypomniał Wiesław Brzoskowski, przewodniczący Rady Powiatu Starogardzkiego. – Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Starogardzkiego odbyła się w 5 listopada  1998 roku. Przewodniczącym Rady został wybrany Rajmund Schminda, który z zawodu był doktorem psychiatrii, wieloletnim lekarzem i dyrektorem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Z wystąpienia przewodniczącego zebrani goście mogli dowiedzieć się również, że przez 20 lat funkcjonowania samorządu Rada obradowała na 232 sesjach, podczas których podjęto 1794 uchwały.

Jubileusz 20-lecia Powiatu Starogardzkiego był także wyjątkową okazją do podsumowań, wspomnień i gratulacji. – Korzystając z podniosłości dzisiejszego jubileuszu chciałbym złożyć podziękowania. Kieruję je do wszystkich tych, którzy przez 20 lat na różnych płaszczyznach działali wspólnie z Powiatem Starogardzkim – powiedział starosta Kazimierz Chyła. – Mam na myśli środowisko przedsiębiorców, jak również samorządowców oraz media. Słowa podziękowania należą się też wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego. Dziękuję za owocną, merytoryczną współpracę.  Dziękuję za Państwa życzliwość, okazane wsparcie, przychylność, profesjonalizm i pracowitość. Wspólnie dbaliśmy i nadal dbamy o rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny. Z wielu rozwiązań i inwestycji będą korzystały kolejne pokolenia. Zależy mi na tym, aby w tym miejscu, w tej chwili wybrzmiały te jakże ważne słowa: „Dziękuję bardzo”.

W drugiej części uroczystości wręczone zostały listy gratulacyjne, które otrzymali radni wszystkich kadencji. – 20 lat temu w ramach wprowadzonej reformy administracyjnej naszego państwa powrócono do instytucji wielostopniowego samorządu terytorialnego. Jednym z ważniejszych ogniw tego systemu stały się powiaty, których celem było przywrócenie wspólnotom powiatowym należnego im prawa do samodzielnego decydowania o sposobie zaspokajania swoich zbiorowych potrzeb. Dziś idea samorządności stanowi niezaprzeczalny fundament i gwarant funkcjonowania zasad demokracji w Polsce i urzeczywistnia ideę wolności na poziomie jednostki, społeczności lokalnej oraz ogółu społeczeństwa – można przeczytać w liście.

Trzecią część stanowił program artystyczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Starogardzie Gd.