Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Powiat inwestuje w drogi, ścieżki i mosty

Śmiało można powiedzieć, że nastał gorący okres, jeśli chodzi o inwestycje na drogach powiatowych. Powiat Starogardzki bardzo ambitnie podszedł do realizacji zadań i dzięki temu kierowcy będą mogli korzystać z nowego mostu, wyremontowanych dróg, a miłośnicy dwóch kółek z pewnością ucieszą się na wieść o kolejnej ścieżce rowerowej.

Delegacja zarządu powiatu w czasie wizyty na budowie

Trwają prace przy przebudowie mostu Czysta Woda 1 na rzece Wietcisa w ciągu drogi powiatowej nr 2703G w obrębie Czarnocina, gmina Skarszewy. Most łączy miejscowość Skarszewy z miejscowością Czarnocin i dalej Kleszczewo Kościerskie oraz stanowi ważny szlak komunikacyjny od drogi krajowej DK-22 do miejscowości Skarszewy. W miejscu inwestycji istniał obiekt mostowy żelbetowy trójprzęsłowy przeznaczony do przebudowy ze względu na jego zły stan techniczny. Przebudowa przewiduje wzmocnienie ustroju nośnego obiektu, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich podpór, dobudowę płyt przejściowych i poszerzenie kap chodnikowych. Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem kosztów budowy a także pod względem wpływu budowy i ingerencji na środowisko. Zaprojektowana przebudowa mostu nie zmienia ogólnych parametrów w stosunku do mostu istniejącego, wprowadza jedynie nowsze rozwiązania i materiały oraz podnosi klasę obiektu. Koszt tej inwestycji to prawie 1,3 mln zł, ale  Powiat Starogardzki pozyskał ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwotę 870 tys. zł. Jest to trzeci most w ciągu drogi powiatowej nr 2703G wykonany przez firmę WANT sp. z o.o. z Tczewa. Termin zakończenia robót zaplanowano na sierpień 2020 r., ale z dobrych wiadomości warto dodać, że wykonawca zakłada zakończenie inwestycji nawet trzy tygodnie przed czasem!

– Jednym z priorytetów w tej kadencji naszego samorządu są inwestycje drogowe, dlatego staramy się realizować ich jak najwięcej – przyznaje starosta Kazimierz Chyła. – W podejmowaniu decyzji kierujemy się troską o bezpieczeństwo zdrowotne i stąd wielka inwestycja w Kociewskim Centrum Zdrowia, jednakże naszym działaniom przyświeca również troska o bezpieczeństwo drogowe. Wszyscy chcemy się poruszać w miarę szybko, ale po bezpiecznych drogach i do tego konsekwentnie dążymy.  

– Z wielką radością możemy więc poinformować, że wyłoniony został wykonawca remontu ulicy Lubichowskiej – dodaje wicestarosta Patryk Gabriel. – Niebawem zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania.

Warto wiedzieć, że przebudowa ul. Lubichowskiej obejmuje prawie kilometrowy odcinek od ronda Łupaszki do wjazdu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Star-Wik. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego. Wartość robót wynosi 7 518 990,00 zł. Planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą to koniec czerwca, a planowane rozpoczęcie prac to najprawdopodobniej połowa lipca. Zakończenie robót ma nastąpić w czerwcu 2021 roku.  

– Bardzo się cieszymy, że niebawem ruszy przebudowa ulicy Lubichowskiej i to z dwóch powodów – podkreśla starosta Kazimierz Chyła. – Po pierwsze, kierowcy wreszcie doczekali się remontu odcinka drogi, który nie jest w najlepszym stanie. Po drugie, otrzymaliśmy na ten cel 50-procentowe dofinansowanie środkami zewnętrznymi.

Wspomniane wsparcie to prawie 3,8 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Dodatkowo inwestycję dofinansowała też kwotą 1,3 mln zł Gmina Miejska Starogard, obligując się do przekazania po 650 tys. zł w tym i w przyszłym roku.  

Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg, który nadzoruje tę inwestycję z ramienia Powiatu Starogardzkiego, jest w trakcie procedury przetargowej na wyłonienie Inżyniera Kontraktu.

Kolejną ważną inwestycją, tym razem skierowaną do rowerzystów, jest drugi etap budowy ścieżki rowerowej do Płaczewa, który obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą w kierunku Dąbrówki do Ośrodka Wypoczynkowego Płaczewo. Długość mającej powstać ścieżki to prawie 2 kilometry. Przedsięwzięcie to zakłada, że ścieżka będzie posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m. Ogłoszenie przetargu na realizację tego zadania ma nastąpić w przyszłym tygodniu, a planowany termin podpisania umowy to koniec lipca. Jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z terminami, to rozpoczęcie robót powinno się zacząć w połowie sierpnia, a zakończenie prac w listopadzie. Jest to druga ścieżka rowerowa, która powstała w niedługim czasie dzięki inwestycjom powiatowym. Mowa o odcinku od cmentarza na Łapiszewie do wjazdu na wysypisko śmieci w Linowcu. Jest to pierwszy etap inwestycji. W drugim etapie planuje się wykonanie przejść dla pieszych z utwardzonym poboczem i oświetleniem hybrydowym. Licząc bardzo szybko, w tym roku rowerzyści będą mieli dodatkowo prawie 3,2 km nowych tras.