Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Porozumienie o współpracy podpisane!

Władze Powiatu podpisały porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Powiatem Dubieńskim w Ukrainie. Współpraca ma się odbywać na kilku płaszczyznach.

Władze Powiatu podpisały porozumienie o współpracy z Powiatem Dubieńskim.

Od 13 lutego 2023 roku gościmy delegację z Ukrainy, która już pierwszego dnia pobytu w Polsce odwiedziła swoich rodaków mieszkających w Rezydencji Live w Okolu. To tu m.in. znaleźli oni schronienie po wybuchu wojny. Były to chwile pełne wzruszeń, łez, uścisków oraz rozmów. Kolejnego dnia wizyty nasi goście, wśród których jest m.in. przewodniczący Dubieńskiej Administracji Państwowej Wsewołod Pekarski oraz dyrektor Dubieńskiego Zamku Leonid Kiczaty, spotkali się także z Mariuszem Krysiakiem, nadleśniczym Nadleśnictwa Lubichowo.Niezwykle ważnym dniem podczas pobytu w Polsce była jednak środa, bowiem podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Powiatem Dubieńskim z Ukrainy. Współpraca ma się odbywać na niwie handlowej, gospodarczej, naukowej, technicznej oraz kulturalnej. To wyjątkowe wydarzenie dla nas i dla naszych gości, więc sam moment podpisania porozumienia został nagrodzony brawami. Padły też ważne słowa o przyjaźni oraz wsparciu dla naszych ukraińskich sąsiadów.

Zgodnie z zapisami porozumienia, strony chcą stworzyć korzystne warunki dla rozwoju działalności struktur biznesowych, a także wspierać będą dążenia podmiotów trzecich w zawieraniu i wdrażaniu bezpośrednich porozumień czy umów pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami w rejonie Dubno i na terenie powiatu starogardzkiego. Współpraca ma również dotyczyć nawiązania stosunków pomiędzy instytucjami i organizacjami naukowymi, instytucjami opieki zdrowotnej, instytucjami edukacyjnymi, stowarzyszeniami czy fundacjami. W ramach współpracy jest także mowa ochronie środowiska, racjonalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Strony chcą się też przyczynić do rozwoju turystyki.

Podpisanie porozumienia o współpracy to bardzo ważny moment dla obu stron.

Poznajcie lepiej Powiat Dubieński: https://youtu.be/_sCAclY6MOg

Nasi goście przekazali staroście Kazimierzowi Chyle, wicestaroście Patrykowi Gabrielowi oraz członkom Zarządu Wiolecie Strzemkowskiej-Konkolewskiej i Piotrowi Cesarzowi okolicznościowe prezenty na pamiątkę podpisania porozumienia. Były to m.in. unikatowe znaczki pocztowe nawiązujące do sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.


Delegacja z Powiatu Dubieńskiego będzie gościć u nas do piątku.