Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ze Słupska w Powiecie Starogardzkim

Dnia 16 czerwca 2021 r. gościliśmy przedstawicieli Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A ze Słupska. Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego Beata Sławkowska-Domurad i jej współpracownicy Lucyna Herlod-Wąs oraz dr. Rafał Kuligowski spotkali się z zarządem powiatu reprezentowanym przez Wicestarostą Starogardzkim Patrykiem Gabrielem i Etatowym Członkiem Zarządu Wioletą Strzemkowską-Konkolewską. Odwiedzający mieli możliwość obejrzenia Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzonego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim, które zaprezentował dyrektor Tadeusz Burczyk. Podsumowaniem spotkania roboczego była deklaracja współpracy na przyszłość.

Specjalistyczne pracownie KCKU dla uczniów.

Dyrektor Beata Sławkowska-Domurad zadaje pytania odnośnie znajdującego się sprzętu oraz wyposażenia KCKU.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakim posługuje się wspierając rozwój gospodarczy regionu słupskiego i Pomorza Środkowego. Jej rolą jest pełnienie niezbędnych funkcji związanych z zarządzaniem i rozwojem Strefy.

Od lewej: Etatowy Członek Zarządu Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Dr. Rafał Kuligowski, przedstawiciel SSSE, Beata Sławkowska-Domurad – dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego , Lucyna Herold-Wąs – Dział Rozwoju Regionalnego, Tadeusz Burczyk – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Patryk Gabriel – wicestarosta starogardzki.

Po obejrzeniu wszystkich pracowni zrodził się pomysł ze strony dyrektor Beaty Sławkowskiej-Domurad o podjęciu wspólnej współpracy na rzecz powiatu oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.