Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Pieniądze dla sołectw

W Starostwie Powiatowym odbyła się bardzo miła, ale też ważna uroczystość dla przedstawicieli gmin oraz sołectw. Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski podpisał umowy w ramach inicjatywy Aktywne Sołectwo Pomorskie.

12 kwietnia 2021 r. podczas Sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Radni Województwa Pomorskiego jednogłośnie przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Tym samym zakończył się trwający ponad dwa lata proces jej przygotowania, któremu towarzyszyło założenie zapewnienia maksymalnej otwartości w definiowaniu, konsultowaniu i uzgadnianiu wizji oraz celów rozwoju województwa. W przedmiotowym dokumencie znalazły się istotne zapisy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz konsekwentnie budowanej od lat współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wsparcie Samorządu Województwa Pomorskiego dla obszarów wiejskich to wiele inicjatyw o długiej tradycji (np. Konkurs Piękna Wieś Pomorska, projekt Dziedzictwo Kulinarne Pomorskie), ale także nowe przedsięwzięcia, które powoli wpisują się na stałe w kalendarz prac. Taką inicjatywą jest Aktywne Sołectwo Pomorskie, które po raz piąty realizowane jest przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z naszego regionu.

Główną ideą przedsięwzięcia „Aktywne Sołectwo Pomorskie” jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Wspólne inicjatywy realizowane na obszarach wiejskich województwa pomorskiego nie tylko wzmacniają tożsamość i integrację lokalną, ale w dużej mierze służą poprawie ładu przestrzennego i podniesieniu atrakcyjności tych obszarów – wyjaśnia Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Poprzez integrację i aktywizację społeczności wiejskich mieszkańcy sołectw współdziałają na rzecz rozwoju wspólnoty regionalnej i społeczności lokalnych. Ponadto, małe projekty lokalne sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych dla miejscowych wspólnot, a w rezultacie umacnianiu kontaktów społecznych. Wspólnoty wiejskie realizując powyższe projekty korzystają z lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.

Tak powstają place zabaw, boiska sportowe czy infrastruktura służąca integracji i rekreacji mieszkańców oraz turystów. Projektom towarzyszą rodzime nasadzenia podnoszące wartość krajobrazu wiejskiego. Ciekawym zastosowaniem są także tradycyjne wzory malowane przez koła gospodyń wiejskich na drewnianych wiatach czy tablice z informacjami o historii miejscowości, zabytkach lub o treści edukacyjno-przyrodniczej. Coraz więcej projektów wiąże się z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań dotyczących ogrzewania czy oświetlenia takiej infrastruktury.

Na przestrzeni czterech lat gminy złożyły łącznie 306 projektów. Do tej pory Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył na realizację projektów 1 890 000 zł. Łączna kwota wydatkowana na projekty przez jednostki samorządu terytorialnego w latach 2018 – 2021 to ponad 1 400 000 zł.

W 2022 r. inwestycje będą zrealizowane w 39 miejscowościach. Łącznie pomorskie miejscowości otrzymały w tym roku 390 tys. złotych. Na realizację projektów gminy mają czas do 31 października br.

Po 10 tysięcy złotych otrzymały:

  • Osieczna – Klaniny
  • Lubichowo – Szteklin
  • Osiek – Bukowiny
  • Czarna Woda – Huta Kalna
  • Gmina Starogard Gdański – Brzeźno Wielkie