Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

O rynku pracy, szczepieniach i COVID-19

Na poniedziałek, 29 listopada 2021 r., starosta Kazimierz Chyła zaprosił na Konwent Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu starogardzkiego. Posiedzenie zdominowały trzy tematy: rynek pracy, szczepienia HPV oraz pandemia COVID-19.

Spotkania, które w gronie prezydenta, burmistrzów i wójtów, odbywają się cyklicznie, mają na celu omówienie bieżących tematów dotyczących gmin oraz powiatu. Także ostatnie spotkanie było poświęcone sprawom, które są niezwykle istotne dla samorządów i mieszkańców, co podczas powitania przybyłych gości podkreślił starosta Kazimierz Chyła.

Rynek pracy w przyszłości 

W pierwszej kolejności głos zabrał Arkadiusz Banach, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim, który mówił o rynku pracy w przyszłości. Na wstępie przedstawił m.in. dane dotyczące bezrobocia z podziałem na gminy. Według staniu na 30 września br. jedynie w gminach: Osieczna, Bobowo oraz Skarszewy widoczny był minimalny wzrost bezrobocia. Generalnie stopa bezrobocia jest na niskim poziomie, a to z kolei oznacza deficyt pracowników, na co skarżą się pracodawcy. Dyrektor Banach mówił również o prognozach PKB w 2022 roku i są one na poziomie 4-5,1 proc., dodając przy tym, że dane powyżej 1,5 proc. generują nowe miejsca pracy. Podał także, że w naszym powiecie wzrosła liczba podmiotów gospodarczych – z 11 541 w 2015 roku do 12 832 w 2020 roku. Spora część wystąpienia dyrektora starogardzkiego PUP dotyczyła planowanych zmian, jeśli chodzi o cudzoziemców. Omówił projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i innych ustaw.

Arkadiusz Banach, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, mówił o rynku pracy w przyszłości.
  • Najważniejsze zmiany związane są z oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które obecnie dotyczą obywateli 6 wybranych państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – wyjaśnił Arkadiusz Banach. – Zmiany te polegać mają przede wszystkim na wydłużeniu z 6 do 24 miesięcy okresu, którego może dotyczyć jedno oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzenie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń, a także na uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia.
Szczepienia HPV w 2022 roku

Z kolei Dorota Gałecka, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia, poinformowała obecnych na konwencie włodarzy o sytuacji związanej z realizacją „Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2018-2022”.

Dorota Gałecka, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia, poinformowała o programie szczepień przeciwko HPV.
  • Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez wdrożenie profilaktyki, która polega na prowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz na wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko HPV – przypomniała Dorota Gałecka.

Gminy, które do tej pory brały udział w programie (Bobowo, Kaliska, Osiek, Skórcz, miasto Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański oraz miasto Starogard Gdański), mają do 10 stycznia przyszłego roku podjąć uchwały w sprawie przystąpienia do programu również w 2022 roku. Wówczas wyłoniony zostanie realizator programu.

Czwarta fala w powiecie starogardzkim

Sporą część posiedzenia poświęcono pandemii COVID-19, a wszystko za sprawą najnowszych danych przedstawionych przez Alicję Ćwiklińską, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Starogardzie Gdańskim. Nie były to niestety optymistyczne informacje.

Alicja Ćwiklińska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, omówiła sytuację związaną z czwartą falą COVID-19.
  • Czwarta fala epidemii koronawirusa wciąż się rozwija, o czym świadczą nie tylko codzienne raporty na temat liczby zakażeń, ale też wartość wskaźnika reprodukcji wirusa, który w połowie listopada wyniósł 1,35 – wyjaśniła Alicja Ćwiklińska. – Kiedy wskaźnik ten wynosi więcej niż 1, to mamy do czynienia z rozwijającą się epidemią.

Jeśli chodzi o sytuację w powiecie starogardzkim od początku września do 28 listopada br., to we wrześniu zanotowano 31 przypadków zachorowań, w tym jedna osoba wymagała hospitalizacji. W październiku liczby te wynosiły odpowiednio: 171 i 7, jednak doszło do 3 zgonów. W listopadzie (dane do 28.11.21) liczba potwierdzonych przypadków wyniosła 1132, hospitalizacji było 39, a 4 osoby zmarły. W porównaniu z wcześniejszymi falami zmieniła się liczba potwierdzonych przypadków w poszczególnych grupach wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowią obecnie osoby w grupie 30-39 lat – 130 przypadków, kolejną osoby w wieku 40-49 lat – 97 przypadków oraz w wieku 10-14 lat – 86 przypadków. Jeśli chodzi o ogniska zachorowań, to również widoczna jest zmiana. We wrześniu wykryto 3 ogniska w placówkach oświatowych, z kolei już w październiku i listopadzie (do 15.11.21) takich ognisk było po 10.

W sumie od początku pandemii w powiecie starogardzkim zakażonych było 9750 osób, z czego 9288 to ozdrowieńcy. 226 chorych zmarło…