Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nowy system rejestracji jachtów REJA24

Starosta Starogardzki informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Rejestracja jachtów i jednostek pływających będzie odbywać się poprzez elektroniczny ogólnokrajowy system REJA24.

Grafika dekoracyjna nowy system rejestracji jachtów sprawdź aktualne przepisy zawiera zdjęcie sterniczki w czasie rejsu

Nowe przepisy zakładają uporządkowanie obecnego stanu, a system rejestracji będzie możliwie najprostszy i przyjazny dla odbiorcy. Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej.

Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.
Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

  1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
  2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich;
  3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 o ile nie posiada innej niż polska przynależności.

Osoby, które posiadają zarejestrowane ww. jednostki, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Koszt rejestracji wynosi – 80 zł

Uwaga!

Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

  1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
  2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
  3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Właściciele jednostek o długości nieprzekraczającej 7,5 m, napędzanych siłą ludzkich mięśni przeznaczonych do amatorskiego połowu ryb, – nie będą musieli ich rejestrować.

Na gruncie ustawy o rybactwie śródlądowym za amatorski połów ryb uważa pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „kartą łowiectwa podwodnego”.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: https://interesant.reja24.gov.pl/login

Ponadto wniosek będzie można złożyć w dowolnie wybranym organie rejestrującym.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, (Dz. U. z 2019 r., poz. 2168),
  • ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 i z 2019 r. poz. 1716).