Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nowe kierunki dla studentów

W styczniu informowaliśmy o podpisanym w ramach Rady Interesariuszy porozumieniu o współpracy pomiędzy Powiatem Starogardzkim a Pomorską Szkołą Wyższą, a dziś możemy mówić o pierwszych efektach wspólnych działań.

Rektor Jakub Kufel wraz z dyrektorem Jackiem Łepkiem opowiedzieli o planach starogardzkiej uczelni.

W siedzibie uczelni odbyło się spotkanie, na którym władze uczelni na czele z rektorem Jakubem Kuflem opowiedziały o najbliższych planach. – Zamierzamy wzmocnić elementy specjalizacyjne w zakresie mediacji i zarządzania w administracji – przyznaje Jakub Kufel. – Chcemy również rozwijać się naukowo, organizując konferencje i sympozja naukowe. Reagujemy na sytuację w Ukrainie, dlatego z myślą o obywatelach Ukrainy postanowiliśmy uruchomić lektorat z języka polskiego.

Rada Interesariuszy, która została powołana, ma m.in. za zadanie opiniowanie programu oraz jakości kształcenia. Kierunki, które oferuje uczelnia, są kierunkami praktycznymi i władzom PSW zależy na tym, by je upraktycznić poprzez rozszerzenie wachlarza praktyk studenckich. Do współpracy uczelnia zaprosiła m.in. Powiat Starogardzki, Powiatowy Urząd Pracy, Areszt Śledczy, Kociewskie Centrum Zdrowia, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców oraz Polpharmę.

Plany uczelni wysoko ocenia obecny na spotkaniu wicestarosta Patryk Gabriel, który zadeklarował wsparcie przy organizacji chociażby wydarzeń naukowych, a także współpracę przy tworzeniu nowych kierunków studiów.

Wicestarosta Patryk Gabriel podkreślił, że Powiat Starogardzki jest bardzo przychylny działaniom PSW.

Jak zdradził rektor Kufel, uczelnia przygotowuje się do uruchomienia dwóch nowych kierunków – administracji II stopnia oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Stosowny wniosek został złożony do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie PSW oferuje studia I stopnia z zakresu pedagogiki, logistyki oraz administracji, a także studia podyplomowe skierowane głównie do nauczycieli – etykę i zarządzanie oświatą. – Cały czas uwzględniamy potrzeby rynku i myślimy też o otworzeniu dodatkowych kierunków, takich jak zarządzanie oraz psychologia – dodaje rektor.

W siedzibie uczelni odbyło się spotkanie Rady Interesariuszy.

Przypomnijmy, że porozumienie w ramach Rady Interesariuszy zakłada:

– udział we wspólnych programach badawczych,

– współpracę przy organizacji tematycznych konferencji i seminariów naukowych,

– publikację opracowań i analiz w materiałach pokonferencyjnych,

– współpracę przy tworzeniu programów nauczania, nowych kierunków studiów

i specjalności oraz przedmiotów fakultatywnych w ramach kierunku studiów,

– wymianę doświadczeń poprzez wspólne spotkania w ramach Rady Interesariuszy,

– inicjowanie działań prowadzących do zorganizowania i przeprowadzania zawodowych praktyk studenckich dla studentów

– organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Strony podpisały również porozumienie w sprawie przyjęcia studentów #PSW na praktykę. Dotyczy to studiów na poziomie I oraz II stopnia.