Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Nowe kierownictwo w komendzie policji

Starosta Kazimierz Chyła wziął udział w uroczystości dotycząca objęcia najwyższych stanowisk kierowniczych w starogardzkiej komendzie policji. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim mł. insp. Grzegorza Miturę oraz I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim mł. insp. Remigiusza Wierzbę, którzy dotychczas pełnili obowiązki na tych stanowiskach.

Starosta złożył gratulacje komendantowi i jego zastępcy.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku. Po przywitaniu gości, odczytany został rozkaz personalny o powołaniu mł. insp. Grzegorza Mitury na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim. Następnie odczytano rozkaz personalny o powołaniu mł. insp. Remigiusza Wierzby na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim. Rozkazy wręczał nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński pogratulował powołanym funkcjonariuszom objęcia nowych stanowisk. Generał Łapiński podkreślił, jak duże doświadczenie i predyspozycje posiada nowo powołana kadra kierownicza tutejszej jednostki, życząc jednocześnie powodzenia oraz dalszych sukcesów na nowej drodze zawodowej. Komendant Wojewódzki nawiązał również do uroczystości, która odbyła się przed południem w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w trakcie której decyzją Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku został insp. Bogusław Ziemba – poprzedni, wieloletni komendant powiatowy starogardzkiej komendy.

W dalszej części uroczystej zbiórki swoje gratulacje złożyli obecni na miejscu przedstawiciele samorządów oraz związków zawodowych. W imieniu samorządów głos zabrał Kazimierz Chyła, starosta starogardzki, który podziękował za ostatnie miesiące współpracy i dodał, że jest przekonany, że będzie ona przebiegała, jak dotychczas, na wysokim poziomie. Dodał, że dobra współpraca samorządów z miejscową policją jest bardzo ważna, bo służy podniesieniu bezpieczeństwa mieszkańców.

Życzymy Panu Komendantowi, aby praca na tym bardzo odpowiedzialnym stanowisku była interesującym i pełnym pozytywnych doświadczeń etapem zawodowej kariery. Przekazujemy życzenia wytrwałości, wszelkiej pomyślności w realizacji zadań,  a zwłaszcza satysfakcji z efektów działalności podległej Panu Komendy w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu starogardzkiego. Jest to również bardzo dobra okazja do tego, aby podkreślić dotychczasową – niezwykle owocną – współpracę pomiędzy samorządem powiatowym a Komendą Powiatową Policji w Starogardzie Gdańskim. Deklarujemy pomoc i wsparcie ze strony samorządu dla wszelkich działań Policji służących poprawie bezpieczeństwa – podkreślił starosta Kazimierz Chyła.