Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Łóżka, defibrylatory i lampy trafią na oddziały

Kolejny ważny dzień w ramach wielkiego projektu i modernizacji 5 szpitalnych oddziałów (oddziału udarowego, kardiologicznego, neurologicznego, chirurgicznego i wewnętrznego) w Kociewskim Centrum Zdrowia. Podpisana została umowa na dostawę i montaż wyposażenia szpitalnego ruchomego oraz wyposażenia socjalno-biurowego (m.in. łóżka medyczne, szafy medyczne, zabudowy meblowe) o wartości 1 325 306,19 zł brutto z firmą ALL MED KINGA JAKUBAS z siedzibą w Poznaniu.

Starosta i wicestarosta podpisujący dokumenty przy stole

Lada dzień podpisana zostanie również umowa na dostawę i montaż sprzętu i urządzeń medycznych (m.in. kardiomonitory, defibrylatory, lampy zabiegowe) o wartości 579 053,06 zł z firmą BIAMEDITEK Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku   Termin realizacji tych przedsięwzięć upływa 31.12.2020 r. Umowy są realizowane w ramach projektu:  „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.