Przejdź do menu

Przejdź do ustawień dostepności

Przejdź do treści strony

Laptopy trafiły do powiatowych szkół

pasek z logotypem Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

Pandemia koronawirusa Sars-CoV-2 i towarzyszące jej zagrożenie wymusiły poszukiwania nowych, bezpiecznych form nauczania dla uczniów szkół Powiatu Starogardzkiego. Nauka zdalna okazała się najlepszą z nich. W tym celu w ramach trzech różnych projektów Powiat Starogardzki zakupił sprzęt komputerowy.

– Postanowiliśmy znacząco wspomóc proces nauczania zdalnego – podkreśla starosta Kazimierz Chyła. – Łącznie za prawie 400 tysięcy złotych kupiliśmy 125 laptopów i 9 tabletów. Sprzęt już trafił do naszych szkół.

Starosta i wicestarosta przekazujący laptopa delegacji jednej ze szkół

W placówkach prowadzonych przez Powiat Starogardzki realizowane są trzy projekty. W ramach pierwszego z nich pod nazwą „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) aż 83 laptopy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do realizacji zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego (sesji indywidualnych i grupowych) zostały przekazane dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd., Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. oraz Technikum w Owidzu.

Drugi z projektów, czyli „Zdolni z Pomorza – powiat starogardzki” (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) otrzymał 9 laptopów i 9 tabletów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w formie zdalnej dla nauczycieli Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego, tj. I Liceum Ogólnokształcącego.

Starosta i wicestarosta przekazujący laptopa delegacji jednej ze szkół

Z kolei 33 laptopy w ramach „Zdalnej Szkoły” (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) zostały przeznaczone na potrzeby nauczycieli i uczniów związane z zapewnieniem sprawnego nauczania w trybie on-line. Komputery zostały przekazane I oraz II Liceum Ogólnokształcącemu, Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd., Technikum w Owidzu, Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Starogardzie Gd., Zespołowi Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie, Zespołowi Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd., Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Skórczu oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

 – Od lat staramy się jak najlepiej doposażać nasze szkoły w niezbędne pomoce i sprzęty, bowiem inwestycja w edukację jest jednym z naszych priorytetów, a wyniki egzaminów zawodowych i matur pokazują, że jest to jak najbardziej trafiony kierunek – zauważa wicestarosta Patryk Gabriel.